Публічна оферта

1. Загальні положення

1.1. Дана оферта, відповідно до Цивільного Кодексу України є офіційною пропозицією необмеженому колу потенційних Покупців укласти із Продавцем договір купівлі-продажу товарів (далі по тексту - «Договір») дистанційним способом, тобто через сайт Інтернет-магазину: robinzon-ua.com.ua.

1.2. Використання в будь-якому вигляді Інтернет-магазину (в тому числі, але не обмежуючись оглядом інформації про товар, участю у бонусних програмах, акціях, заповненням заявок, форм, здійснення замовлення за допомогою «форми кошика» або за номером телефону) є безумовною згодою з усіма положеннями та умовами даної публічної оферти, а також підтвердженням факту надання інформації відповідно до вимог частини другої статті 13 Закону України «Про захист прав споживачів». Оформлення Замовлення (заповнення “форми кошика”) з використанням Інтернет-магазину за умови підтвердження такого Замовлення є акцептом і прирівнюється до укладення Договору. Дана публічна оферта є обов’язковою для виконання сторонами. В випадку незгоди з наведеними умовами утримайтеся від використання сайту Інтернет-магазину.

2. Поняття і визначення

2.1. В цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, нижченаведені терміни мають наступні значення:

 • «товар» - моделі, аксесуари, комплектуючі та супровідні предмети;
 • «Інтернет-магазин» - Інтернет-сайт, створений для надання можливості укладення Договорів дистанційним способом на підставі інформації для ознайомлення із запропонованими Продавцем описом та фотознімками товару.
 • «Продавець» - особа, яка реалізує товари, інформація про які представлена на Інтернет-сайті (ФОП Чобан Р. Р.,  в особі Чобан Роман Романович, Ідентифікаційний код: 3412202419, розташований за одресою 79000, Львівська обл., місто Львів, вулиця Шептицьких, 15).
 • «Покупець» - фізична особа, яка уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.
 • «Замовлення» - обрані Покупцем позиції з переліку товарів у Інтернет-магазині.

3. Предмет Договору

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця товар, а Покупець зобов'язується оплатити та прийняти товар на умовах даного Договору.

3.2. Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, у тому числі:

 • добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;
 • самостійне оформлення Покупцем Замовлення в Інтернет-магазині;
 • оплата Покупцем Замовлення;
 • обробка та доставка Замовлення Покупцю у власність на умовах Договору.

4. Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець самостійно оформлює Замовлення в Інтернет-магазині через «форму кошика», або оформивши Замовлення за номером телефону, зазначеному в розділі контактів Інтернет-магазину. Відповідні дії Покупця є достатнім доказом прийняття ним даної оферти.

5. Порядок оплати замовлення

5.1. Покупець оплачує Замовлення у грошовій одиниці України – гривні відповідно до ціни, вказаної на сайті.

6. Строк, вартість та умови доставки замовлення

6.1. Доставка Замовлення здійснюється кур’єрською доставкою, шляхом самовивозу з відділень компанії-перевізника, або шляхом самостійного вивозу товару з точки видачі товарів Продавця.

6.2. В разі неможливості з боку Покупця отримати товар в обумовлену дату і час, нова дата доставки одноразово узгоджується з Покупцем в телефонному режимі.

6.3. В разі повторного неотримання товару Покупцем з причин, не залежних від Продавця, Замовлення анулюється і підлягає повторному оформленню в Інтернет-магазині. При цьому сума попередньої оплати, здійснена Покупцем, повертається йому за вирахуванням витрат, понесених Продавцем за виконання такого замовлення.

6.4. Моментом отримання і прийняття товару Покупцем є момент (залежно від того, яка подія настала раніше):

 • підписання Покупцем документа, що підтверджує факт передачі товару Покупцю, або
 • підписання Покупцем документів перевізника, що підтверджують факт отримання відправлення, яке містило товар, або
 • фактичне отримання Покупцем товару і вчинення Покупцем дій, що свідчать про прийняття товару (Покупець отримав товар і покинув пункт видачі товару і тому подібне).

6.5. При отриманні товару Покупець має перевірити товар на предмет наявності пошкоджень, а також наявність комплекту необхідних документів (чек, гарантійний талон), і, в випадку виникнення претензій, пред’явити їх до представника Продавця, або до компанії-перевізника, в залежності від способу доставки товару.

7. Права та обов'язки сторін

7.1. Продавець зобов'язаний:

 • виконувати умови Договору;
 • передати Покупцю Замовлення у відповідності з умовами Договору;
 • перевірити якісні і кількісні характеристики товару під час його упаковки.

7.2. Продавець має право:

 • в односторонньому порядку розірвати Договір у разі порушення Покупцем умов Договору.

7.3. Покупець зобов'язаний:

 • своєчасно оплатити і отримати Замовлення.

7.4. Покупець має право:

 • оформити Замовлення із використанням телефонного зв’язку або “форми кошика” на сайті Інтернет-магазину;
 • вимагати від Продавця виконання умов Договору.

8. Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов Договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

 • змінений виробником зовнішній вигляд товару;
 • за незначну невідповідність кольорової гами зразків товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно за різної колірної передачі моніторів персональних комп'ютерів окремих моделей;
 • за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні Замовлення;
 • за затримки (обробки Замовлення і доставку товару), які відбуваються з причин, які знаходяться поза сферою його контролю;
 • за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою доступу до мережі Інтернет;
 • за наслідки при передачі Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логін та пароль третім особам;

8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном перебувала інша особа) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним засадам моральності.

8.4. У разі старіння матеріалів (зокрема опису товару) на Інтернет-сайті та за інших умов Продавець ні за яких обставин не є відповідальним за будь-які збитки (включаючи, але не обмежуючись збитками від втрати прибутку, даних або від переривання ділової активності), які виникли внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання цього Інтернет-сайту.

8.5. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від обов’язку виконання умов Договору до припинення дії таких обставин. Під обставинами непереборної сили для цілей Договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно перешкоджають виконанню Договору, настання яких Сторони не могли передбачити і відвернути розумними способами.

8.6. Сторони здійснюють все необхідне для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

8.7. У будь-якому випадку сума збитків (як матеріальних, так і немайнових), які можуть бути виплачені Покупцю у зв'язку з порушенням його прав при використанні Інтернет-сайту (зокрема, у зв'язку з невиконанням Договору або його неналежним виконанням, іншими порушеннями прав Покупця) відповідно до ст. 22 Цивільного кодексу України, обмежена сумою в десять гривень.

8.8. Продавець не несе відповідальності за дії компанії-перевізника, в тому числі за строки перевезення і схоронність товару.

8.9. Покупець несе відповідальність за достовірність даних, вказаних у “формі кошика”. В випадку, якщо некоректне, неточне та/або невірне зазначення даних у “формі кошика” призвело до додаткових витрат Продавця, пов’язаних із доставкою товару за невірною адресою, або видачу товару неналежному Покупцю, всі, пов’язані із цим збитки та витрати покладаються на Покупця. Продавець має право утримувати суму таких витрат чи збитків з сум, сплачених або належних до сплати в якості оплати товару.

9. Інші умови

9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в Договір за умови попередньої публікації його на Інтернет-сайті : robinzon-ua.com.ua.

9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу оформлення Замовлення на продаж товарів за допомогою мережі Інтернет.

9.3. Покупець при здійсненні акцепту надає свою згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних у зв’язку із виконанням Договору, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

9.4. Використання Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення Замовлення для Покупця є безкоштовним.

9.5. Інформація, що надається Покупцем є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця в цілях обробки Замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків та ін.

9.6. Повернення оплати за товар у передбачених законом випадках, провадиться виключно на підставі письмової заяви Покупця, на картковий рахунок Покупця, вказаний ним у Заяві про повернення грошових коштів.

Повернути товар на протязі 14 діб по причині "Не підійшов за характеристиками" або схоже, можливість відсутня, так як при оформленні замовлення є можливість ознайомитись з описом товару.

При обміні або поверненні товар слід відправити в повній комплектації, із додаванням до нього наступних документів:

 • Заява на обмін або повернення грошових коштів, із зазначенням причин;
 • Гарантійний талон та чек на придбання товару.

Кошти повертаються Покупцю в грошовій одиниці України – гривні в сумі, отриманій в грошовій одиниці України в результаті оплати товару Покупцем.

9.7. Інформація про товар міститься на самому товарі, його упаковці, у товаросупровідних документах на товар. Інформація про товар також може надаватися дистанційно (телефоном, шляхом розміщення інформації про товар на Інтернет-сайті). Покупець підтверджує свою згоду на отримання інформації про товар за допомогою засобів дистанційного зв'язку.

9.8. На товари, які мають гарантійний термін, діють гарантійні зобов'язання відповідно до умов, зазначених у гарантійному талоні і/або в інформаційних матеріалах виробника. Якщо відповідно до законодавства України товар повинен мати гарантійний термін експлуатації, але він не встановлений виробником, гарантійний термін на такий товар становить 3 (три) дні.

10. Строк дії договору

10.1. Договір вступає в силу з моменту здійснення Покупцем акцепту і діє до повного виконання зобов'язань сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання.

10.2. До закінчення строку дії Договору його може бути розірвано за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару. В випадку попередньої оплати Замовлення Продавець здійснює повернення грошових коштів (100% передоплати Замовлення) на картковий рахунок Покупця, зазначений у письмовій заяві.

10.3. Сторони мають право розірвати даний Договір в односторонньому порядку у разі невиконання однією із сторін умов Договору та у випадках, передбачених чинним законодавством України.